SEARCH - Nye muligheter for medisinsk forskning og innovasjon i Rogaland.

// 19.08

SEARCH er et prosjekt som har som formål å styrke biomedisinsk og medisinsk forskning og utdanning i regionen. SEARCH bygget skal bidra, med infrastruktur, til styrking og videreutvikling av fagfeltene.

Nils Petter Oveland MD, PhD., Associated professor, Department of Health Studies, Network for Medical Sciences, University of Stavanger, Norway

Anesthesiologist, Department of Anesthesiology and Intensive Care, Stavanger University Hospital, Norway