Utvikling av ny digital, kraftkrevande industri

// 15.06

Kraftkabelen fra Kvilldal i Ryfylke til Blyth i England ble startet opp for å bidra til etablering av utenlandske datasenteraktører i regionen.

På PULPIT//2017 vil Ketil Barkved vil gå inn i de utfordringene det var å ta et prosjekt fra en lokal satsning i Ryfylke til å dekke Vestlandet og nasjonen Norge gjennom samspill med næringsliv, politikk og offentlig virksomhet.  

Ketil Barkved er regionsutvikler i Ryfylke IKS. Han har 35 års reisetid innen IT og Telecom i ulike bransjer nasjonalt og internasjonalt i selskaper som SR-Bank, Rogalandsdata, Oracle og Kongsberg Martitime foruten oppstarter/investor i lokale selskaper. Daglig leder i NO-UK Com inntil selskapet er oppkapitalisert.