Kunstig intelligens gir enorme muligheter innen helse, økonomi og miljø.

// 09.08

Innovasjonsdirektør I IBM Norge, Thomas F. Anglero, ser nærmere på mulighetene som ligger i avansert teknologi.

IBM Watson behandler enorme mengder informasjon i løpet av mikrosekunder, og kan gi oss svar på komplekse områder og hjelpe oss når tiden er knapp, og brukes for å løse flere av våre største samfunnsutfordringer. Watson har blant annet hjulpet politistyrker rundt om i verden med å identifisere potensielle forbrytelser før de skjer, hjulpet leger å bekjempe kreft og utvikle nye behandlingsmetoder, og flere spennende løsninger på mange av vår tids største utfordringer.

Thomas Anglero er ansvarlig for IBM Watson og prosjekter som fremmer innovasjon hos kunder. Før IBM jobbet han for Skatteetaten. Han har over 25 års erfaring innen global IT og Telecom, ikke minst nystartede bedrifter. Thomas er en sosial entreprenør og har hjulpet barn over hele verden med å vaske ut de digitale skillene. Han har også forelest for norske studenter om lidenskap, lederskap og verdighet. Han er også mannen bak IBM Watson Innovation Lab på Oslo Cancer Cluster, som er det nordiske hovedkvarteret for IBM.

Thomas Anglero er en av Nordens mest spennende og ettertraktede foredragsholder. Han er ekspert på innovasjon, kulturelt mangfold og hvordan kunstig intelligens påvirker oss mennesker, samfunn og næringsliv. I første del av 2017 holdt Anglero over 50 foredrag, til over 20.000 deltakere rundt om i Europa.