Fra norsk FoU til storskala produksjon av fôr

// 15.06

Torkell Gjerstad, daglig leder - Managing director IRIS Forskningsinvest AS, har 30 års erfaring med internasjonal kommersialisering av ny teknologi.

Som leder av IRIS Forskningsinvest har han de siste årene jobbet nært med kommersialisering av norsk teknologi for produksjon av protein til fiskefôr, basert på fermentering av naturgass. Teknologien tas nå i bruk i stor skala av verdens største fôrprodusent Cargill, i samarbeid med teknologiselskapet Calysta i Silicon Valley.