Kontakt

Inger Tone Ødegård, Næringsforeningen i Stavanger-regionen
Mobil: +47 458 54 130

odegard@naeringsforeningen.no

Inger Beate Høiland, Sparebank 1 SR-Bank
Mobil: +47 481 29 180
inger.hoiland@sr-bank.no