Konferansen

PULPIT er en arena hvor næringslivet, akademia og forskning møtes med fokus på hvordan regionens kompetanse kan utvikles og forvaltes i fremtiden.


PULPIT//2017 handler om omstilling og nyskaping. I tråd med endringene i markedet, vil PULPIT være en naturlig og velegnet arena for å se nærmere på hva regionen vår kan produsere som resten av verden trenger. På PULPIT løfter vi blikket og ser nærmere på hvordan globale trender påvirker arbeidslivet nasjonalt og regionalt.

Vi ønsker å synliggjøre lokale talentfulle grundere, dyktige entreprenører og virksomheter med vekstpotensial. Vi inviterer internasjonale aktører som har verden som sitt arbeidsfelt. PULPIT skal stimulere til nye forretningsmuligheter, nye markeder og nye muligheter. PULPIT skal ha fokus på vekst og utvikling, kompetansedeling og bidra til at Stavanger-regionen er en foretrukket region for å drive business i.

PULPIT 2017 er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, Validé, SpareBank 1 SR-Bank og Næringsforeningen.


PULPIT arrangeres av SpareBank 1 SR-Bank og Næringsforeningen. Bavaria er sponsor.